Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vindt u onze Gebruiksvoorwaarden in het Nederlands. Deze versie dient uitsluitend ter informatie. In het geval van afwijkingen vanwege de vertaling zal de Nederlandse versie bepalend zijn.


Onze speciale voorwaarden voor het product “Grover Care” (“BGB Grover Care”) zijn hier te vinden. Deze versie dient uitsluitend ter informatie. In het geval van afwijkingen vanwege de vertaling zal de Nederlandse versie bepalend zijn.


Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die u plaatst na 17.02.2020. Als u vragen heeft of deze voorwaarden niet wilt accepteren, dan staat onze klantenservice altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar [email protected].


1. Toepassingsbereik

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met betrekking tot diensten die verstrekt worden via www.grover.com (hierna: “website”). De contractpartner van de klant is onderhevig aan de gehuurde goederen:


 • Grover Group GmbH (Holzmarktstr. 11, 10179 Berlijn, Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregisternummer: 166467B, BTW-nummer: DE300852104), hierna "Grover Group" of

 • Grover Finance I GmbH (Holzmarktstrasse 11, 10179 Berlijn, Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregisternummer: 181384B, BTW-nummer DE300852104), hierna te noemen: "Grover Finance I" of

 • Grover Finance II GmbH (Holzmarktstrasse 11, 10179 Berlijn, Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregisternummer: 202381B, BTW-nummer: DE300852104), hierna te noemen: "Grover Finance II".

Grover Finance I en Grover Finance II zijn dochterondernemingen van Grover Group en Grover Group is de enige aandeelhouder van Grover Finance I en Grover Finance II (gelieerde ondernemingen). Grover Group, Grover Finance I en Grover Finance II worden hierna aangeduid als “Grover Ondernemingsgroep".


De klant wordt geïnformeerd over de contracterende partij (Grover Group of Grover Finance I of Grover Finance II) via e-mail in tekstvorm. De Grover Group of Grover Finance I of Grover Finance II, hierna aangeduid als “Grover”, is de “leverancier” binnen de betekenis van deze voorwaarden.


Wanneer de contracterende partij Grover Finance I of Grover Finance II is, dan wordt deze vertegenwoordigd door de moederonderneming Grover Group, die namens Grover de rechten en plichten uitoefent die resulteren uit de contracten en deze afhandelt voor Grover Finance I of Grover Finance II.


Grover Finance I of Grover Finance II is gerechtigd de contractuele relatie en alle bestaande rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden en het bijbehorende contract over te dragen, zelfs zonder medewerking van de klant, via een contract met schuldkwijting voor de andere onderneming (Grover Finance I of Grover Finance II)


De klant stemt hierbij onherroepelijk in met een bijbehorende contractovername binnen de Grover Company Group. De tijd van de voornoemde contractafsluiting en de nieuwe contractpartner (Grover Finance I of Grover Finance II), worden door de Grover Group, namens Grover Finance I en Grover Finance II, schriftelijk gecommuniceerd aan de klant. De klant onderneemt op verzoek onmiddellijk me te werken aan de contractovername.


Sommige bepalingen zijn alleen van toepassing op u indien u een consument (“Consument”) bent conform Artikel 2(1) van Richtlijn 2011/83/EU van het Europese Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 omtrent consumentenrechten (hierna: de Richtlijn inzake Consumenten), of een ondernemer bent conform Artikel 2(2) van de Richtlijn inzake Consumenten. De klant is een consument conform Artikel 2(1) van de Richtlijn inzake Consumenten wanneer de diensten van de leverancier worden afgenomen voor een doel dat anders is dan een commerciële, professionele of industriële activiteit. Een ondernemer conform Artikel 2(2) van de Richtlijn inzake Consumenten is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, hetzij publiek of privaat, die zelf het contract in bezit heeft, of een andere persoon die handelt namens die (rechts)persoon handelt, of voor een doel dat kan worden toegerekend aan een commerciële, industriële of professionele activiteit.


De tussen de leverancier en klant gesloten overeenkomsten resulteren exclusief uit de hiernavolgende Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Policy en de huur- en aankoopbevestiging. Afwijkende of aanvullende voorschriften van de klant zijn niet van toepassing. Deze voorschriften zijn niet van toepassing, zelfs als de leverancier deze niet uitdrukkelijk van de hand wijst. De taal van het contract is Nederlands.


De gebruiksvoorwaarden kunnen hier worden weergegeven en opgeslagen als PDF. De klant is ook gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden af te drukken.


2. Onderwerp van het Contract

Dit contract beheert de huur en mogelijke aansluitende aankoop van nieuwe en gebruikte goederen (hierna: “goederen") via de website.


Het huren kan ook plaatsvinden via een tussenpersoon van een vaste dealer die door de leverancier wordt gebruikt als distributiepartner (hierna: “samenwerkingspartner"). Hiervoor wordt een online portal gebruikt op locatie van de samenwerkingspartner, die de leverancier beschikbaar stelt aan de samenwerkingspartner voor de distributie van goederen (hierna: “verkoopportaal”). Via het verkoopportaal kiest de klant één of meer producten die de samenwerkingspartner beschikbaar heeft en doet een huurverzoek. Vervolgens krijgt de klant de offerte op zijn smartphone via de website (zie Artikel 3.a (ii.)). Voor details omtrent de bijbehorende offerte wordt u verwezen naar de productomschrijving op de offertepagina (hierna: “Offerteweergave”) of het door de samenwerkingspartner gebruikte verkoopportaal.


3. Afsluiting van het Huurcontract, Verzending van de Goederen

a. Afsluiting van het contract

(i) Bij een bestelling via de website:

(a) Bestelling.

De weergave van de goederen op de website is niet bindend, d.w.z. zij vormen geen bindende offerte voor het afsluiten van een huurovereenkomst. De klant kan alleen als geregistreerde klant een bestelling plaatsen.

Het bestelproces dat tot een contract leidt omvat de volgende stappen:


 • Keuze van de goederen in de gewenste specificatie (type object, duur van het contract / frequentie van betalingen, alsook de afmetingen en kleur van het object, indien van toepassing)

 • De goederen in het winkelwagentje plaatsen

 • Een facturatie- en leveringsadres invoeren

 • Een betaalmethode kiezen

 • Bevestiging van de klant dat er geen insolventieprocedures zijn geopend, begonnen of dreigend zijn in de voorzienbare toekomst (indien verzocht).

De klant verstuurt pas een bindend aanbod om een contract af te sluiten door op de knop “Bestelling bevestigen” te klikken. Daarvoor worden de details van de bestelling van de klant weergegeven op een overzicht. De klant kan de invoer corrigeren door de knoppen te gebruiken. Bij de bestelling van de goederen ontvangt de klant een niet-bindende bevestiging van de huuraanvraag. Na succesvolle afronding van de bestelling ontvangt de klant een e-mail van de leverancier waarin deze de huur van de gekozen goederen accepteert, hierna: “orderbevestiging”. De orderbevestiging wordt verzonden door Grover Group - afhankelijk van de leverancier van de goederen - in eigen naam, of namens Grover Finco I of Grover Finco II. Bij ontvangst van deze orderbevestiging is de huurovereenkomst afgesloten.


(b) Bestelling verlengen.

Klanten kunnen lopende bestellingen via hun account verlengen, met ingang van het begin van de volgende volledige maand van de contractperiode. De offerte voor de verlenging is niet bindend, d.w.z. dit vormt geen bindend aanbod voor het verlengen van het huurcontract. De klant kan alleen als geregistreerde klant een bestelling plaatsen.

Het bestelproces dat tot een contract leidt omvat de volgende stappen:


 • Keuze van de bijbehorende goederen in de klantenaccount

 • Keuze van de gewenste contractperiode

De klant verstuurt pas een bindend aanbod om een contract af te sluiten door op de knop “Nieuwe betalingsvoorwaarden accepteren” te klikken. Na succesvolle afronding van de verlengingsaanvraag ontvangt de klant een e-mail van de leverancier waarin deze de verlenging van de huur accepteert, hierna: “Orderbevestiging”. De orderbevestiging wordt verzonden door Grover Group - afhankelijk van de leverancier van de goederen - in eigen naam, of namens Grover Finco I of Grover Finco II. Na ontvangst van de orderbevestiging is het contract voor de huurverlenging afgesloten. Het nieuwe contract vangt aan op het moment van de volgende verschuldigde maandelijkse betaling. Een wijziging naar een kortere minimumlooptijd is niet mogelijk.


(ii.) Bij een bestelling via een samenwerkingspartner:


De weergave van de goederen in het distributieportal is niet bindend, d.w.z. zij vormen geen bindende offerte voor het afsluiten van een huurovereenkomst. De klant kan door de samenwerkingspartner worden geregistreerd voor de bestelling of, indien hij al geregistreerd is, een bestelling plaatsen als geregistreerde klant.


Het bestelproces dat tot een contract leidt omvat de volgende stappen:


 • Keuze van de goederen in de gewenste specificatie (type object, duur van het contract / frequentie van betalingen, alsook de afmetingen en kleur van het object, indien van toepassing), met de hulp van de samenwerkingspartner, via het verkoopportaal

 • Creëren van een nieuwe klantenaccount of toegang tot een bestaande klantenaccount door de samenwerkingspartner via het verkoopportaal

 • Verificatie van identiteit en leeftijd door de samenwerkingspartner

 • Versturen van het huurverzoek van de klant door de samenwerkingspartner via het verkoopportaal

 • Bevestiging van het verzoek door de leverancier, via een e-mail aan de klant

 • Verificatie van het mobiele nummer door de klant via zijn smartphone (alleen bij een nieuwe registratie door de samenwerkingspartner)

 • Keuze van de betaalmethode door de klant op zijn smartphone.

De klant verstuurt pas een bindend aanbod om een contract af te sluiten door op zijn smartphone op de knop “Bestelling bevestigen” te klikken. Daarvoor worden de details van de bestelling van de klant weergegeven op een overzicht. De klant kan de invoer corrigeren door de knoppen te gebruiken. Bij de bestelling van de goederen ontvangt de klant een niet-bindende bevestiging van de huuraanvraag. Na succesvolle afronding van de bestelling ontvangt de klant een e-mail van de leverancier waarin deze de huur van de gekozen goederen per e-mail accepteert (hierna: “orderbevestiging”). De huurovereenkomst wordt, net als bij een bestelling via de website (zie Artikel 3.a (i.)), afgesloten op het moment dat het bestelformulier is ontvangen.


b. Klant- en toegangsgegevens

De klant waarborgt dat alle door hem tijdens de registratie of bestelling verstrekte gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, btw-nummer) correct zijn en dat hij geen gegevens van derden heeft gebruikt. De klant onderneemt de leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen over veranderingen in deze gegevens. De klant is aansprakelijk voor misbruik van de toegangsgegevens van derden, voor zover hij hier verantwoordelijk voor is. Dit kan ook resulteren in een verplichting om gebruikskosten te betalen voor goederen die hij niet zelf besteld heeft.

Met betrekking tot de persoonsgegevens van de gebruiker die verzameld worden tijdens de registratie is ons Privacybeleid van toepassing.


Met de bestelling gaat de leverancier alleen een contractuele relatie aan met meerderjarigen die volledig handelsbekwaam zijn. Wij waarborgen deze minimumleeftijd door een betrouwbare procedure te gebruiken, inclusief controle van de identiteit en leeftijd. Bestellingen kunnen ook geplaatst worden door een rechtspersoon of samenwerkingsverband. De registratie van een rechtspersoon of samenwerkingsverband als klant kan alleen worden gedaan door een natuurlijk persoon met vertegenwoordigheidsbevoegdheid, of een door de vertegenwoordiger gemachtigd persoon, die bij naam genoemd dient te worden en die hierna wordt aangeduid als “gemachtigde vertegenwoordiger”.


c. Verzending of levering van de goederen:

(i.) Bij een bestelling via de website: Als de goederen via de website besteld worden, dan worden deze niet verstuurd totdat de klant de eerste maand huur heeft betaald. Zolang de gestelde voorwaarde van de succesvolle eerste betaling niet is voldaan, is de leverancier gerechtigd de goederen in bezit te houden. Er worden geen gebruikskosten in rekening gebracht voor de periode tussen de verzending van de goederen en de levering daarvan aan de klant (zie Artikel 7). De betaalde huur begint pas nadat de goederen aan de klant zijn geleverd.

(ii.) Bij een bestelling via een samenwerkingspartner: Als de goederen besteld zijn via de tussenpersoon van een samenwerkingspartner worden de goederen door de samenwerkingspartner overgedragen aan de klant na afsluiting van het contract en betaling van de eerste maand huur. Bij zakelijke klanten wordt de levering exclusief gedaan aan de gemachtigde vertegenwoordiger. De betaalde huur begint op het moment dat de goederen worden geleverd.


4. Aankoop van het gehuurde object

Waar dit wordt aangeboden door Grover kan de klant, na afsluiting van de Huurovereenkomst, het recht krijgen van Grover om de goederen later via de website te kopen, hierna: de “Koopoptie”.


a. Aankoopprijs: de aankoopprijs vloeit voort uit de weergave van de offerte op de website of in het verkoopportaal. De prijs wordt verstaan als brutoprijs, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde die geldig is op het moment van de bestelling. De verzendkosten worden apart berekend. Als de klant gebruik maakt van de koopoptie, dan leidt de huur die de klant heeft betaald tot op het moment waarop hij gebruik maakt van de koopoptie tot een gedeeltelijke vermindering van de aankoopprijs, zoals aangegeven in de offerteweergave.


b. Afsluiting van de koopovereenkomst: De klant doet een bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten voor de goederen door op de knop “Nu betalen” te klikken. Daarvoor worden de details van de bestelling van de klant weergegeven op een overzicht. De klant kan de invoer corrigeren door de knoppen te gebruiken. Na succesvolle afronding van de bestelling ontvangt de klant een e-mail van de leverancier waarin deze de aankoop van de gekozen goederen bevestigt, hierna: “aankoopbevestiging”. De aankoopbevestiging wordt verzonden door Grover Group - afhankelijk van de leverancier van de goederen - in eigen naam, of namens Grover Finco I of Grover Finco II. Na ontvangst van de aankoopbevestiging is de koopovereenkomst afgesloten tussen klant en leverancier.


c. Betaling- en leveringsvoorwaarden: De klant is verplicht vooruit te betalen, waarbij alleen de in Artikel 10(1) genoemde betaalmethodes beschikbaar zijn voor hem. De betaling is onmiddellijk na de afsluiting van de koopovereenkomst verschuldigd. De leveringsvoorwaarden die uiteengezet zijn in Artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.


5. Herroepingsrecht

Als de klant een consument is die de goederen via de website heeft gehuurd (Artikel 3.a. (i)) of gekocht (Artikel 4), dan is hij gerechtigd zich terug te trekken uit zijn contractuele verklaring. Klanten die ondernemers zijn en klanten die wel consumenten zijn maar de goederen gehuurd hebben via een samenwerkingspartner hebben geen herroepingsrecht (Artikel 3.a. (ii.)).


Informatie over de voorwaarden omtrent het terugtrekken uit huur en aankoop en de juridische consequenties daarvan, worden verstrekt in de aparte instructies omtrent herroeping, waar hier naar wordt verwezen. Als de klant zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, dan hoeft hij, in tegenstelling tot de informatie in de instructies omtrent herroeping, de goederen niet terug te sturen naar de leverancier, mits hij de goederen huurt. In het geval de klant zijn herroepingsrecht uitoefent behoudt de leverancier, bij het terugbetalen van het u verschuldigde bedrag, zich het recht voor een andere betaalmethode te gebruiken dan die door de klant werd gebruikt.


6. Start van de huur, contractperiode, beëindiging

Als de klant de goederen via de website heeft gehuurd (Artikel 3.a. (i.)(a)) begint de huurperiode op het moment dat de goederen aan de klant geleverd worden (hierna: “levering”), indien de huurperiode wordt verlengd (Artikel 3.a. (i) (b)) bij de eerstvolgende verschuldigde maandelijkse betaling, bij afsluiting van een huurovereenkomst met de hulp van een samenwerkingspartner (Artikel 3.a. (ii.)) bij levering van de goederen aan de klant of de gemachtigde vertegenwoordiger door de samenwerkingspartner. De goederen worden geacht te zijn afgeleverd binnen de betekenis van deze bepaling indien de door de leverancier aangestelde leverancier de goederen aan de klant heeft geleverd. De duur van het contract en het herroepingsrecht zijn afhankelijk van de keuzes van de klant tijdens het plaatsen van de bestelling.


Tenzij anderszins overeengekomen:


a) In het geval van een bepaalde minimumperiode: Het contract wordt afgesloten voor de periode die is aangegeven op het moment van bestellen. De partijen hebben het recht om met inachtneming van één maand opzegtermijn het contract aan het einde van de contractperiode te beëindigen zonder opgaaf van reden. Als de partijen geen gebruik maken van dit recht van beëindiging, wordt het contract automatisch voor onbepaalde duur verlengd, met het recht van beëindiging onder de “pay-as-you-go”-voorwaarden die beschreven worden onder (b). De leverancier informeert de klant niet later dan 6 (zes) weken voor het einde van de contractperiode per e-mail dat het contract automatisch wordt verlengd, tenzij de klant een kennisgeving van beëindiging geeft conform dit Artikel.


b) In het geval van een onbepaalde contractduur, de zogenaamde “pay-as-you-go”: Het contract wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Beide partijen hebben het recht om het contract maandelijks zonder opgaaf van reden op te zeggen. Het recht op bijzondere beëindiging om goede reden blijft onaangedaan. De leverancier is met name, doch niet exclusief, gerechtigd gebruik te maken van de bijzondere beëindiging bij


 • huur

  - betalingsverzuim waarbij twee opeenvolgende gebruiksvergoedingen betaald moeten worden;

 • aankoop

  - late betaling van de gebruiksvergoeding, indien de klant al eerder een herinnering heeft gekregen of meermaals te laat betaald;

  - beslagleggingen of andere gedwongen uitvoeringsmaatregelen jegens de klant, of (buiten)gerechtelijke insolventieprocedures die geopend worden jegens de klant;

  - ongeautoriseerde overdracht van goederen aan derden;

  - aanzienlijk risico voor de goederen door onvoorzichtigheid of ongepast en onrechtmatig gebruik; of

  - wegens andere redenen die zwaarwegend zijn voor de leverancier.

Als er meerdere huurovereenkomsten bestaan tussen de leverancier en de klant en de leverancier gerechtigd is om een huurovereenkomst zonder kennisgeving en om goede reden te ontbinden, dan is hij gerechtigd om ook de andere huurovereenkomsten zonder kennisgeving te ontbinden indien het in stand houden van de overige huurovereenkomsten onredelijk is geworden vanwege grove nalatigheid aan de kant van de klant.


Dit is met name het geval wanneer de klant


 • een gehuurd object opzettelijk beschadigd;

 • schade aan het gehuurde object toerekenbaar verhuld voor de leverancier of dergelijke schade poogt te verhullen;

 • de leverancier opzettelijk schade berokkend; of

 • een gehuurd object gebruikt tijdens of voor het opzettelijk plegen van een strafbaar feit.

Ontbinding moet schriftelijk gebeuren. De klant kan het contract ook online annuleren in het klantenportal door op de knop “Beëindig uw huur” te klikken en de goederen vervolgens te retourneren. De annulering treedt in werking zodra de leverancier deze heeft ontvangen. Als de leverancier een huurovereenkomst beëindigt, dan is de klant verplicht de gehuurde artikelen, inclusief alle accessoires, onverwijld te retourneren aan de leverancier. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, ongeacht wanneer de klant het toestel terugbrengt.


7. Leveringsvoorwaarden

Als de klant de goederen via de website heeft gehuurd (Artikel 3.a. (i.) (a)) zijn de volgende leveringsvoorwaarden van toepassing. Het product wordt geleverd op het door de klant verstrekte bezorgadres. De leverancier is gerechtigd in redelijke mate deelleveringen te doen. Indien de leverancier bij het verwerken van de bestelling ontdekt dat het door de klant bestelde product niet beschikbaar is, ondanks zorgvuldig onderzoek van de voorraad en vanwege redenen buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier, zal de klant per e-mail op de hoogte gesteld worden en zal het contract niet worden afgesloten. Als de leverancier het contractaanbod van de klant eerder heeft geaccepteerd d.m.v. de huur- of aankoopbevestiging, dan is de leverancier gerechtigd zich terug te treken uit het contract. Gedane betalingen worden onmiddellijk gerestitueerd. De leveringstijden die genoemd worden in verband met de voorlegging van de offerte zijn schattingen. Ze zullen daarom ook geacht worden overeengekomen te zijn als zijnde schattingen. Als de genoemde leveringsdatum met meer dan vier weken wordt overschreden zijn beide partijen gerechtigd zich terug te trekken uit het contract. Indien levering permanent verhinderd is buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier om, in het bijzonder vanwege overmacht of doordat de eigen leveranciers niet leveren, maar waar er wel een tijdige dekkende transactie heeft plaatsgevonden, heeft de leverancier het recht om zich terug te trekken uit het respectievelijk contract met de klant. De klant zal onmiddellijk op de hoogte gesteld worden en alle ontvangen diensten, en met name betalingen, zullen worden vergoed. De verplichting tot het vergoeden van schade die geleden is door vertraging is beperkt tot voorzienbare en typische schade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van contractbreuk met opzet of door grove nalatigheid. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking laat de aansprakelijkheid van de leverancier omtrent vertraging door toerekenbaar letsel aan leven, lichaam en gezondheid.


8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven in eigendom van de leverancier


a) permanent in het geval van huur,


b) tot aan volledige betaling van de aankoopprijs in het geval van aankoop.


Tijdens de huurperiode is de klant niet gerechtigd de goederen te verkopen, verpanden, weg te geven, verhuren, uit te lenen of als zekerheid te stellen. Als de klant een onderneming is, dan mag de klant goederen alleen afstaan aan zijn werknemers. Elke afwijking van het voorgaande vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.


De klant is verplicht om de goederen vrij te houden van rechten van derden tijdens de gehele huur en, bij afsluiting van een koopovereenkomst, totdat de aankoopprijs volledig is betaald. De leverancier moet onmiddellijk op de hoogte gesteld worden van vorderingen van derden op de goederen, diefstal, schade of verlies. De klant draagt alle kosten voor maatregelen om toegang door derden te voorkomen wanneer deze niet veroorzaakt worden door de leverancier.


Navolgende veranderingen en aanvullende installaties op de goederen zijn niet toegestaan. Veranderingen en aanvullende installaties worden verwijderd op kosten van de klant en de originele staat dient te worden hersteld.


9. Gebruikersvergoeding, Verzendkosten

De leverancier rekent gebruiksvergoedingen voor het gebruik van de goederen. De hoogte van de gebruiksvergoedingen vloeien voort uit de weergave van de offerte op de website of in het verkoopportaal. De totale prijs wordt berekend aan de hand van de volgende onderdelen: Gebruiksvergoeding per maand keer het aantal maanden. Alle prijzen zijn definitieve prijzen en zijn inclusief btw. Naast de definitieve prijzen worden er, afhankelijk van het type verzending, meer kosten gemaakt, die vermeld zullen worden voordat de bestelling wordt verzonden.


De leverancier is gerechtigd de gebruikersvergoedingen te veranderen voor de volgende contractperiode. De leverancier zal de klant ten laatste zes weken voordat de verandering van kracht wordt op de hoogte stellen. Als de klant niet instemt met de verandering, mag hij het gebruikscontract tot twee weken voordat de verandering van kracht wordt beëindigen. Als er geen kennisgeving van beëindiging wordt gegeven, wordt de klant geacht in te stemmen met de prijsverandering. De leverancier zal de klant apart daarvan informeren over de mogelijkheid tot beëindigen en de daarvoor geldende termijn.


Als de klant de goederen incompleet of met missende accessoires retourneert, is de klant verplicht de missende accessoires en de missende onderdelen binnen een maand en op verzoek van de leverancier te retourneren en daarnaast verplicht een vast tarief te betalen ter hoogte van één maand gebruiksvergoeding. Indien de klant de missende accessoires of onderdelen niet binnen één maand retourneert ondanks hierom verzocht te zijn door de leverancier, is de leverancier gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen ten waarde van de daadwerkelijke kosten voor het vervangen van de missende accessoires of onderdelen. Indien de klant de goederen gekoppeld / niet ontkoppeld retourneert, dan zullen de goederen teruggestuurd worden naar de klant om ontgrendeld te worden, waarbij de klant gehouden is de goederen binnen één maand ontkoppeld retour te sturen aan de leverancier. Voor gekoppelde / ontkoppelde goederen is de klant gehouden een vast tarief te betalen ter hoogte van één maand gebruiksvergoeding. Indien de klant de ontkoppelde goederen niet binnen één maand retourneert, ondanks het verzoek daarom door de leverancier, heeft de leverancier de optie om de restwaarde van de goederen van de klant te verlangen, waarbij de berekening gebaseerd wordt op de huidige marktwaarde van de gehuurde goederen.


10. Betaling

De betaling wordt verwerkt door Grover Group - afhankelijk van de leverancier van de goederen - in eigen naam, of namens Grover Finco I of Grover Finco II. Betalingen aan Grover Group worden geacht betalingen te zijn aan de respectievelijke leverancier. De klant heeft enkel de volgende betalingsmogelijkheden: betalingsdienstaanbieder (bijv. PayPal), creditcard, SEPA Direct Debit-machtiging en, indien uitdrukkelijk overeengekomen, bankoverschrijving. Als er een betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt, stelt de betalingsdienstaanbieder de leverancier en de klant in staat de betaling onder elkaar te verwerken. De betalingsdienstaanbieder zend de betaling van de klant door aan de leverancier. Meer informatie is beschikbaar op de website van de bijbehorende betalingsdienstaanbieder. Bij een creditcardbetaling moet de klant de wettelijke kaarthouder zijn. Het laatste bedrag dat in rekening wordt gebracht op de creditcard, wordt gedaan bij bevestiging van het huurverzoek.


Bij het doorlopen van een SEPA Direct Debit-procedure zijn de IBAN en BIC van de bankrekening van de klant vereist. Door bankgegevens te verstrekken aan de leverancier machtigt de klant de leverancier om per automatische incasso bedragen af te schrijven van zijn bankrekening. Tegelijkertijd instrueert hij zijn bank om de automatische incasso van de leverancier op zijn bankrekening goed te keuren. Onder de met de bank overeengekomen voorwaarden kan de klant binnen acht weken restitutie van de incasso terugvragen, te rekenen vanaf de incassodatum. De klant kan de SEPA-machtiging bekijken in zijn account op www.grover.com en die op elk moment annuleren. Door de bankgegevens te verwijderen wordt ook de SEPA-machtiging verwijderd. Het verwijderen van de bankgegevens heeft geen effect op openstaande bestellingen.


De gebruiksvergoedingen dienen vooraf betaald te worden door de klant, onafhankelijk van de daadwerkelijke hoeveelheid tijd dat het object gebruikt is, en dit bedrag wordt niet gerestitueerd als de klant het object retourneert aan de leverancier vóór het einde van de contractperiode. Er bestaat geen recht op gedeeltelijke terugbetaling of creditering. Bij een contract met een minimumduur is de gebruiksvergoeding verschuldigd op het moment dat het huurcontract wordt afgesloten, maar vóór verzending van de goederen (zie Artikel 3(5)) (cfr. Artikel 1) en vervolgens op de eerste dag van de eerste maand van de bijbehorende contractverlenging. Bij een contract voor onbepaalde tijd is de eerste maandelijkse termijnbetaling verschuldigd op het moment dat het huurcontract wordt afgesloten, maar vóór verzending van de goederen (zie Artikel 3(5)) en vervolgens op de eerste dag van een nieuwe gebruiksmaand. Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, dan is de leverancier gerechtigd om achterstandsrente in rekening brengen ter hoogte van 9 procentpunt boven de basisrente, tenzij de klant een consument is. In dit geval zal de achterstandsrente 5 procentpunt boven de basisrente liggen. De leverancier behoudt zich het recht voor hogere schade te bewijzen. Met betrekking tot de betalingsvordering van de leverancier kunnen klanten alleen vorderingen verrekenen die de leverancier niet betwist of die wettelijk zijn erkend tegen de betalingsvorderingen van de leverancier. Dit is niet van toepassing indien de vordering van de klant voortkomt uit een gelijkaardige vordering die de klant het recht geeft de uitvoering te weigeren. Klanten mogen een recht van retentie alleen uitoefenen indien hun tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.


11. Verantwoordelijkheid van de klant en vermindering van het eigen risico

Bij gebruik dient de nodige zorgvuldigheid in acht genomen en de te verwachten schade zoveel mogelijk beperkt te worden. In het geval van schade of andersoortige aantasting van het gehuurde object tijdens de huurperiode, is de klant gehouden om de leverancier onmiddellijk schriftelijk te informeren over alle details van het voorval dat tot de schade aan het object heeft geleid. In het geval van schade of andere schendingen van de tussen de klant en leverancier afgesloten huurovereenkomst, is de klant over het algemeen aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. Indien de klant gehouden is om de leverancier compensatie te betalen, wordt zijn percentage eigen risico per schadegeval - tenzij anderszins overeengekomen - verminderd tot 50% van de geleden schade. De vermindering van het eigen risico is niet van toepassing bij verlies van de goederen of bij de huur van drones.


12. Specifieke gebruiksregels voor

a) Drones

Bij het gebruik dienen de wettelijke eisen omtrent het gebruik van drones die van toepassing zijn in de woonplaats van de klant, de plaats waar de drone gebruikt wordt en de gebruikshandleiding van de fabrikant in acht te worden genomen. De klant moet zorgen dat hij


 • gedetailleerde informatie over de wettelijke eisen en voorwaarden omtrent het gebruik van drones inwint, alvorens de drone te gebruiken;

 • een vergunning heeft, voor zover dit vereist is door de regels die van toepassing zijn in de woonplaats van de klant en op de plek waar de drone gebruikt wordt;

 • afdoende aansprakelijkheidsverzekering heeft voor het gebruik van de drone conform de regels die van toepassing zijn in de woonplaats van de klant en op de plek waar de drone gebruikt wordt;

 • zich houdt aan de wettelijk toegestane stijghoogte voor drones conform de regels die van toepassing zijn in de woonplaats van de klant en op de plek waar de drone gebruikt wordt;

 • zich houdt aan alle voorschriften die gelden in de woonplaats van de klant en op de plek waar de drone gebruikt wordt, die het laten opstijgen en besturen van drones verbiedt op bepaalde locaties en bepaalde zones en situaties;

 • de zorg in acht neemt die vereist is in het verkeer, d.w.z. in het bijzonder, doch niet uitsluitend, dat hij de drone alleen bestuurt terwijl deze in zicht is, drones niet boven menigtes of in slechte weersomstandigheden gebruikt, niet onder invloed van alcohol met een drone vliegt en kinderen de drones alleen onder toezicht laat gebruiken; en

 • de gegevensbeschermingswetgeving naleeft bij de productie, publicatie en verspreiding van afbeeldingen en video-opnames die met drones gemaakt zijn en de persoonlijke rechten van afgebeelde personen respecteert.

De leverancier wijst de klant er nadrukkelijk op dat, indien de klant de drone gebruikt voor commerciële doeleinden, de drone een luchtvaartuig is in de zin van de in de woonplaats van de klant en de plaats waar de drone gebruikt wordt geldende voorschriften, waardoor de klant, vanwege de controle die hij als eigenaar over de drone heeft, onderhevig is aan strikte aansprakelijkheid en dat het afsluiten en bijbehorend bewijs van een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht is volgens de regels die gelden in de woonplaats van de klant en de plaats waar de drone gebruikt wordt. De klant is exclusief aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de wettelijke voorschriften en oneigenlijk gebruik van de drone. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de overtredingen die hij begaat en hij draagt alle resulterende boetes, sancties en straffen. De leverancier behoudt zich het recht voor de klant te identificeren jegens de autoriteiten of het openbaar bestuur indien er tijdens de huurperiode een overtreding is begaan. De leverancier kan de klant de kosten aanrekenen die voortvloeien uit de schendingen die de klant heeft begaan, inclusief boetes, straffen en juridische kosten die de leverancier op zich heeft genomen. Indien de klant nalaat de door hem in de context van het bovenstaande verschuldigde bedragen te betalen, eindigt de contractuele relatie tussen de leverancier en de klant. Naast deze bedragen kan de leverancier ook stappen ondernemen om aanvullende verlies- en schadevorderingen te doen gelden.


13. Retourneren van het gehuurde artikel

De huurovereenkomst eindigt bij het verlopen van de overeengekomen contractduur of door beëindiging op het in de kennisgeving van beëindiging bepaalde moment. De klant is gehouden om de goederen, inclusief accessoires, te retourneren naar het door de leverancier verstrekte adres. De klant is verplicht het artikel te retourneren in de staat waarin hij het overnam. Als de klant het object blijft gebruiken na afloop van de hiervoor overeengekomen huurperiode, wordt de huurovereenkomst geacht verlengd te zijn met een aanvullende maand, tenzij de leverancier bezwaar maakt. Artikel 545 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] is niet van toepassing. Als de klant het artikel onbeschadigd en compleet retourneert en de leverancier vaststelt dat de staat van het artikel in dezelfde categorie valt als toen het verzonden werd naar de klant, kan de klant voordelen ontvangen in de vorm van kortingen en ander krediet. Dergelijke voordelen zijn geen recht.


14. Garantie

De wettelijke bepalingen omtrent garantie voor gebreken zijn van toepassing.


15. Aansprakelijkheid van de Leverancier

De leverancier is zonder beperking aansprakelijk voor schade, voor zover de oorzaak van de schade voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de leverancier, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor nalatigheid in het geval van plichtsverzuim, waarbij de naleving daarvan essentieel is voor de uitvoering van het contract en de naleving waar de contractpartner regelmatig op vertrouwt (“Kardinale plicht“), voor zover de leverancier gewoonlijk rekening moest houden met de schade die veroorzaakt werd onder de omstandigheden die bekend waren op het moment dat het contract werd afgesloten. In alle andere opzichten is de aansprakelijkheid van de leverancier - alsook die van plaatsvervangende agenten (“Erfüllungs-/Verrichtungsgehilfen”) - uitgesloten. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op schadevorderingen die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, de veronderstelling van een kwaliteitsgarantie of door de Leverancier frauduleus verzwegen gebreken. Aansprakelijkheid onder de regels van Productaansprakelijkheid blijft onverlet. Wettelijke aansprakelijkheidsprivileges ten voordele van de leverancier, bijv. naargelang Artikel 7 t/m 10 TMG (Duitse Telecommunicatiewet (“Telekommunikationsgesetz”)) blijven onverlet.


16. Vrijwaring van de Leverancier

De klant vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden (“Der Kunde stellt den Anbieter von allen Ansprüchen frei”) tegen de leverancier die voortvloeien uit oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik van het gehuurde object, tenzij hij hier niet verantwoordelijk voor is. In het geval van een vrijwaring conform zin 1 zal de klant de leverancier compenseren voor alle schade die de leverancier lijdt door oneigenlijk en illegaal gebruik, inclusief mogelijke kosten voor juridisch verweer. De gebruiker ondersteunt de leverancier bij juridisch verweer.


17. Gebruik van de website

De leverancier wijst er nadrukkelijk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van online diensten. Dit geldt met name voor risico's die gemoeid zijn met het verzenden van malware, spammen (versturen van ongevraagde advertentie-e-mails), diefstal van wachtwoorden, ongeoorloofd toegang verschaffen, alsook manipulatie, hacken en andere vormen van ongeautoriseerde openbaring van gebruikersgegevens, intimidatie en vervalsing. De leverancier levert redelijke inspanningen om deze risico's te beperken. Dit zal geen koopverplichting vormen. Het gebruik van de website vindt plaats op eigen risico van de klant. Onderhoud, modernisatie of upgrades, fouten of bugs en andere oorzaken of omstandigheden kunnen leiden tot onderbrekingen of fouten in de werking van het platform. De leverancier zal waar dit technisch mogelijk is alle technische storingen onmiddellijk verhelpen.


18. Verbod op cessie, verpanding, overdracht van gebruik

Vorderingen of rechten van de klant jegens de leverancier mogen niet worden overgedragen of in pand gegeven worden zonder diens toestemming, tenzij de klant bewezen heeft een legitiem belang te hebben bij de overdracht of inpandgeving. Tijdens de duur van de huurovereenkomst mogen goederen in het bezit van de klant, die niettemin eigendom zijn van de leverancier of een van diens zakenpartners, zuster- of dochterondernemingen of andere contractuele partners, niet door de klant worden overgedragen aan een derde, noch worden verhuurd, geleased, verkocht, bezwaard met ene retentierecht of anderszins op welke manier dan ook voorwerp van een transactie gemaakt worden.


19. Gegevensbescherming

Voor meer informatie ziet u ons privacy beleid.


20. Online geschillenbeslechting en arbitrage-instantie voor consumenten

Wanneer de klant een consument is, is de volgende opmerking van toepassing: De Europese Commissie biedt een online geschillenbeslechtingsplatform, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De leverancier is noch bereid, noch verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij arbitrage-instanties voor consumenten.


21. Klantenservice

U kunt onze klantenservice bereiken per e-mail via [email protected]


22. Wijzigingen

De Leverancier is gerechtigd op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden, tenzij wezenlijke bepalingen van de contractuele relatie (in het bijzonder type en reikwijdte, duur, beëindiging) beïnvloed worden. De klant wordt ten minste zes weken voor inwerkingtreding schriftelijk op de hoogte gesteld van de gewijzigde voorwaarden. De wijzigingen worden geacht geaccepteerd te zijn indien de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar aantekent. De leverancier zal de klant apart daarvan informeren over de mogelijkheid om bezwaar te maken en de daarvoor geldende deadline. Als het recht op bezwaar wordt uitgeoefend zullen de wijzigingen geen onderdeel worden van het contract en zal het contract onveranderd hervat worden.


In het geval van tijdig bezwaar van de klant tegen de gewijzigde voorwaarden is de leverancier gerechtigd, met inachtneming van de legitieme belangen van de klant, om de overeenkomst met de klant te beëindigen op het moment dat de wijziging van kracht wordt. De inhoud van de klant wordt dan gewist uit de database. De klant kan hieruit geen vorderingen instellen jegens de Leverancier.


23. Toepasselijk recht

De wetten van Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden en de contractuele relatie tussen de leverancier en de klant. De toepassing van Duits internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten. Als de klant een consument is, resulteert de rechtskeuze niet in verlies van bescherming, die hem toegekend wordt in overeenstemming met de verplichte consumentenbeschermingsbepalingen van de in zijn gewoonlijke verblijfplaats toepasselijke wetgeving. De rechtskeuze betekent niet dat hij zijn rechten moet doen gelden in een buitenlandse rechtbank.


24. Slotbepalingen

Indien afzonderlijke bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken, zal dit de geldigheid van de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet laten. Indien de klant een koopman (“Kaufmann”) is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (“HGB”), wordt Berlijn overeengekomen als de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die ontstaan tussen de klant en de leverancier. Behoudens de bepalingen van Art. 1 van deze voorwaarden omtrent contractovernames binnen de Grover Company Group, is de leverancier gerechtigd om de rechten en plichten die voortvloeien uit het contract met de klant gedeeltelijk of volledig over te dragen aan een derde bedrijf. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, ontvangt de klant een bericht van de Leverancier, waarin ook een periode wordt vermeld waarin de klant het contract kan beëindigen en de beëindiging van zijn account kan verzoeken, indien hij niet instemt met de overdracht.


Berlijn, 17-02-2020


Heb je een vraag of heb je hulp nodig?


4.13 / 5

Apple StoreGoogle Play Store

Grover Nederland B.V. © 2022