Bijzondere voorwaarden voor het product “Grover Care” (“BGB Grover Care”)

Deze bijzondere voorwaarden voor het product Grover Care (“BGB Grover Care”) zijn van toepassing op elke bestelling die u vanaf ​17.02.2​020 bij Grover Care plaatst.


1. Toepassingsgebied

Deze bijzondere voorwaarden (“BGB Grover Care”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten voor de diensten die worden geleverd via www.grover.com (hierna “website”) waarin het Grover Care product is opgenomen.


2. Aansprakelijkheid van de klant en vermindering van het eigen risico

Niettegenstaande artikel 11 en volgende van de Algemene Voorwaarden van Grover (“GTC”) wordt het eigen risico van de klant in de volgende schadegevallen verminderd tot 10% van de geleden schade:


  • technische gebreken

  • schermschade

  • waterschade

  • zware slijtage

Indien een van de bovengenoemde schadegevallen zich voordoet, is de klant verplicht de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van alle details van de gebeurtenis die tot de schade aan het object heeft geleid en de goederen op verzoek naar Grover terug te sturen.


De bovenstaande vermindering van het eigen risico is voor de klant slechts eenmaal mogelijk binnen een contractperiode van zes maanden. De bovenstaande vermindering van het eigen risico is niet van toepassing op de verhuur van drones.


De volgende claims zijn niet opgenomen in de bovenstaande vermindering van het eigen risico van de klant:


  • Gevallen waarin het apparaat niet meer aanwezig is: beroving, inbraak, eenvoudige diefstal, verlating, vergeten, verlies, enz.

  • Opzettelijke schade

De verantwoordelijkheid van de klant op grond van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden van Grover blijft berusten bij de klant voor de bovengenoemde schadegevallen en in geval van het niet voldoen aan de eisen voor de vermindering van het eigen risico.


3. Wijzigingen van deze bepalingen

De aanbieder is altijd gerechtigd om wijzigingen in de BGB Grover Care aan te brengen in overeenstemming met de bepalingen in artikel 22 van de Algemene Voorwaarden.


4. Slotbepalingen

Indien enige afzonderlijke bepalingen van de BGB voor het Grover Care product ongeldig blijken te zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van Grover van toepassing.

Vanaf: 17.02.2020Heb je een vraag of heb je hulp nodig?


4.13 / 5

Apple StoreGoogle Play Store

Grover Group GmbH © 2021