Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn blij met uw bezoek op onze Webpagina. Hierna informeren wij u over de omgang met uw per persoonsgerelateerde gegevens conform artikel 13 algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en bij wie kan ik terecht?

De Grover Group GmbH exploiteert de Website www.grover.com („Webpagina“). Als u via deze Website contracten afsluit, is uw contractpartner – afhankelijk van de gehuurde waren - de:

Holzmarktstraße 11, D-10179 Berlin vertegenwoordigd door de directeur Michael Cassau E-mail: [email protected]

Grover Finance I GmbH Holzmarktstraße 11, D-10179 Berlin vertegenwoordigd door de directeur Michael Cassau E-mail: [email protected]

Grover Finance II GmbH Holzmarktstraße 11, D-10179 Berlin vertegenwoordigd door de directeur Michael Cassau E-mail: [email protected]

Hierna worden alle maatschappijen met „Grover“ of “wij” omschreven. U bereikt de externe toezichthouder voor gegevensbescherming van de maatschappij onder: datenschutz nord GmbH Niederlassung (vestiging) Berlin Kurfürstendamm 212 D-10719 Berlin E-mail: [email protected] 2. Waarom bewerken wij uw gegevens en op welke juridische basis? 2.1 Gegevensverwerking bij het gebruik van de der Grover Services

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, afgekort BDSG) voor volgende doeleinden

a) Voor het nakomen van contractuele en precontractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG)

De verwerking van persoonsgerelateerde gegevens (artikel 4 nr. 2 AVG) gebeurd om deze webpagina beschikbaar te stellen en producten in de handel te brengen, in het bijzonder het afsluiten en de afwikkeling van contracten, het afrekenen, het uitvoeren van precontractuele maatregelen, het beantwoorden van aanvragen in samenhang met onze zakelijke relatie alsmede alle voor het bedrijf en de administratie van de onderneming noodzakelijke handelingen.

De doeleinden van de gegevensverwerking richten zich in eerste instantie naar het concrete product. De verdere details voor het doel van de gegevensverwerking in het kader van contracten kunt u vinden in de desbetreffende contractdocumenten en de algemene voorwaarden.

Met name verwerkt Grover de persoonsgerelateerde informaties die u als gebruiker bij de registratie voor zakelijke doeleinden of in het kader van een aanvraag ter beschikking stelt Daarbij gaat het in het bijzonder om volgende gegevens: naam, geboortedatum, email-adres, adres (factuur- en evtl. afwijkend postadres), bestelinformaties, optioneel telefoonnummer en bankverbinding. Bovendien slaat Grover het kenwoord op, dat de gebruiker vrij mag kiezen. Het kenwoord wordt niet gewoon als tekst opgeslagen maar in gecodeerde tekst, een zogenoemde hash-waarde.

b) In het kader van de belangenafweging (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG)

Bovendien verwerken wij uw gegevens over de beschikbaarstelling van de webpagina en de eigenlijke uitvoering van het contract voor het bewaken van rechtmatige belangen van ons of van derden, zoals in het bijzonder in volgende gevallen:

Onze rechtmatige belangen bestaan erin, onze producten optimaal in de handel te brengen en deze en onze onderneming verder te ontwikkelen resp. onze onderneming voor schades en gevaren te beschermen en haar aanspraken door te zetten.

c) Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG)

voor zover u ons een toestemming voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. evaluatie of gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden, ontvangst van reclame per e-mail) heeft gegeven, is er sprake van rechtmatigheid van deze verwerking op basis van uw toestemming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Let u er a.u.b. op dat de herroeping pas geldig is vanaf het moment van herroeping.

d) Op basis van wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c AVG)

Bovendien zijn wij gebonden aan diverse wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke voorwaarden (bijv. de wet op het witwassen van geld, belastingwetten), die de verwerking van gegevens vereisen.

2.2 Toetsing kredietwaardigheid, risicoanalyse en fraudepreventie

In het verloop van bestelprocessen toetsen wij eventueel uw kredietwaardigheid. Voor dat doel geven wij de volgende gegevens door aan met ons coöpererende zogenaamde kredietbureaus:

Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules iii) Aanbieder = Nethone Doel: fraudepreventie Opslagduur: 1 jaar

iv) Aanbieder = Intercom Doel: het mogelijk maken van klantondersteuning via de chat Opslagduur: 1 jaar Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules v) Aanbieder = AWS Doel: exploitatie van de website Opslagduur: 7 dagen Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules vi) Aanbieder = GTM Doel: het opslaan van de toestemming voor de cookie Opslagduur: 1 jaar vii) Aanbieder = Cloudflare Doel: bescherming van de bandbreedte en de ressources van de server Opslagduur: 1 maand Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules vii) Aanbieder = Braze Doel: Customer Relationship Management Opslagduur: 1 jaar viii) Aanbieder = Grover Doel: herkenning van het land van herkomst om de website aan te passen Opslagduur: 1 jaar ix) Aanbieder = Grover Doel: herkenning van de taalpreferentie om de website aan te passen Opslagduur: 1 jaar x) Aanbieder = Grover

Doel: herkennen van ingelogde gebruikers Opslagduur: 1 jaar xi) Aanbieder = Grover Doel: het mogelijk maken van bestellingen Opslagduur: 1 jaar

3.3.2. Trackingtechnologie van derde aanbieders om de bezoekersstatistieken te evalueren

Om onze websites gebruiksvriendelijk vorm te geven maken wij gebruik van webanalysetools. Die maken gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen. Daarvoor worden permanente cookies op uw terminal opgeslagen en door ons uitgelezen. Bovendien is het mogelijk dat wij herkenningskenmerken voor uw browser of uw terminal ophalen (bijvoorbeeld een zogenaamde browser-fingerprint of uw volledige IP-adres). Daardoor zijn wij in staat om bezoekers die nogmaals op de site klikken te herkennen en als zodanig te tellen.

Bovendien maken wij in het kader van het tellen van de bezoekers gebruik van de volgende functie:

Wij vullen de pseudonieme gegevens aan met meer gegevens die derde aanbieders ons ter beschikking stellen. Op die manier zijn wij in staat om de demografische kenmerken van onze bezoekers te registreren, bijvoorbeeld uitspraken over leeftijd, geslacht en woonplaats.

Wij gebruiken een herkenningsmethode die ons in staat stelt om de bewegingen van de muis van onze bezoekers te registreren en achteraf te evalueren.

De gegevensverwerking resulteert op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG resp. § 15 lid 3 p. 1 van de Duitse Wet op telemedia (Telemediengesetz, afgekort TMG), voor zover u uw toestemming via onze banner heeft gegeven.

Van welke derde aanbieders maken wij in dit kader gebruik?

Hieronder noemen wij u de derde aanbieders, met wie wij samenwerken in het kader van het tellen van de bezoekers. Voor zover de gegevens in dit kader buiten EU resp. EER worden verwerkt, let er a.u.b. op, dat het risico bestaat dat overheden toegang krijgen tot gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarover wordt geïnformeerd of dat u rechtsmiddelen kunt indienen. Voor zover wij aanbieders in onveilige derde landen inzetten en u daar toestemming voor geeft, resulteert de doorgifte naar een derde land op basis van art. 49 lid 1 lit. a AVG.

i) Aanbieder = Google LLC (VS)

Maximale opslagduur: 2 jaar

Adequaat niveau van gegevensbescherming: geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De doorgifte resulteert op basis van art. 49 lid 1 lit. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het herroepen van uw toestemming: als u uw toestemming wilt herroepen, scrol dan a.u.b. naar het einde van onze website, klik op “Cookie-instellingen” en kies de desbetreffende instelling via onze banner.

3.2.3 Trackingtechnologie van derde aanbieders voor marketingdoeleinden

Wij maken gebruik van apparaten overdekkende trackingtechnologieën, om u op basis van uw bezoek van onze website doelgerichte reclame op andere internetsites te kunnen aanbieden en wij kunnen erkennen hoe effectief onze reclamecampagnes waren.

De gegevensverwerking resulteert op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AGV resp. § 15 lid 3 p. 1 van de Duitse Wet op de telemedia (TMG), voor zover u uw toestemming via onze banner heeft gegeven. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden herroepen.

Hoe gaat tracking in zijn werk?

Als u onze websites bezoekt is het mogelijk dat de hieronder genoemde derde aanbieders herkenningskenmerken voor uw browser of uw terminal ophalen (bijvoorbeeld een zogenaamde Browser-fingerprint), uw IP-adres evalueren, herkenningskenmerken op uw terminal opslaan resp. uitlezen (bijvoorbeeld cookies) of toegang krijgen op individuele tracking-pixels.

Die afzonderlijke kenmerken kunnen door de derde aanbieders worden gebruikt om uw terminal op andere internetsites te herkennen. Wij kunnen de desbetreffende derde aanbieders opdracht geven tot het plaatsen van reclame die zich naar de bij ons bezochte pagina’s richt.

Wat houdt apparaten overdekkende tracking in?

Voor zover u zich met eigen gebruikersgegevens bij derde aanbieders aanmeldt kunnen de betreffende herkenningskenmerken van verschillende browsers en terminals met elkaar worden gecombineerd. Als de derde aanbieders dus bijvoorbeeld elk een eigen kenmerk voor de door uw gebruikte laptop, desktop-PC of de door u gebruikte smartphone resp. tablet heeft aangemaakt, kunnen die afzonderlijke kenmerken aan elkaar worden toegewezen zodra u met uw login-gegevens gebruik maakt van een dienst van de derde aanbieders. Op die manier kan de derde aanbieders onze reclamecampagnes ook doelgericht sturen over verschillende terminals heen.

Van welke derde aanbieders maken wij in dat kader gebruik?

Hieronder noemen wij u de derde aanbieders, met wie wij voor reclamedoeleinden samenwerken. Voor zover de gegevens in dit kader buiten de EU resp. de EER worden verwerkt, houdt er dan a.u.b. rekening mee dat het risico bestaat, dat overheden toegang hebben tot die gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarover wordt geïnformeerd of dat u daartegen rechtsmiddelen kunt indienen. Voor zover wij aanbieders in onveilige derde landen inzetten en u daar toestemming voor geeft, resulteert de doorgifte in een derde land op basis van art. 49 lid 1 lit. a AGV.

Het herroepen van uw toestemming:

Als u uw toestemming wilt herroepen, scrolt U dan a.u.b. naar het eind van onze website, klik op “cookie-instellingen” en tref de desbetreffende instelling via onze banner.

i) Aanbieder = Facebook (VS en/of Ierland)

Maximale opslagduur: 3 maanden Adequaat niveau van gegevensbescherming: geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De

doorgifte resulteert op basis van art. 49 lid 1 lit. a AGV.

ii) Aanbieder = Google LLC (VS) Maximale opslagduur: 2 jaar

Adequaat niveau van gegevensbescherming: geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De doorgifte resulteert op basis van art. 49 lid 1 lit. a AGV.

iii) Aanbieder = Criteo

Maximale opslagduur: 1 jaar

iv) Aanbieder = Rakuten (LinkSynergy)

Maximale opslagduur: 1 jaar

v) Aanbieder = Daisycon

Maximale opslagduur: 1 jaar

vi) Aanbieder = TikTok (VS)

Maximale opslagduur: 1 jaar

Adequaat niveau van gegevensbescherming: geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De doorgifte resulteert op basis van art. 49 lid 1 lit. a AVG.

vii) Aanbieder = Braze Doel: Customer Relationship Management Opslagduur: 1 jaar viii) Aanbieder = Twitter (VS) Maximale opslagduur: 18 maanden Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules ix) Provider = Snap Inc. (VS) Maximale opslagduur: 1 jaar Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules x) Aanbieder = Reddit (VS) Maximale opslagduur: 2 jaar Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules xi) Provider = LinkedIn (VS en/of Ierland)

Maximale opslagduur: 2 jaar Adequaat niveau van gegevensbescherming: VS - standaard contractclausules 3.3 Toegang beschermde bereik Voor zover u gebruik wil maken van ons toegang beschermde bereik is registratie vooraf noodzakelijk.

Wij verzamelen daarbij alleen de gegevens die voor de registratie noodzakelijk zijn. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 lid. 1 p. 1 lit. b AVG resp. op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG met als belang, u de dienstverlening en informatie van het toegang beschermde bereik ter beschikking te stellen.

Voor zover wij bovendien nog meer gegevens verzamelen zijn die als vrijwillig gekenmerkt, ze baseren op uw toestemming conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG.

4. Wie is de ontvanger van mijn gegevens?

Binnen het in dat geval verantwoordelijke bedrijf krijgen die afdelingen toegang tot uw gegevens die ze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke plichten te voldoen.

Wij geven uw gegevens door aan de hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde ontvangers. Verder geven we ze door aan de volgende categorieën ontvangers, als dat nodig is voor het voldoen aan een met u bestaande contractrelatie resp. voor het uitvoeren van aan het contract voorafgaande maatregelen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG) of voor het veilig stellen van rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG).

Bovendien vindt het doorgeven of de transmissie van uw persoonsgerelateerde gegevens plaats, als wettelijke bepalingen dit voorschrijven (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c AVG) of u hebt toegestemd (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG).

5. Worden mijn persoonsgerelateerde gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij ook gebruik van dienstverleners die zich in derde landen buiten de Europese Unie bevinden. In die landen bestaat mogelijk een ander niveau van gegevensbescherming als in de Europese Unie. Voor zover er geen besluit van de EU-Commissie is dat die derde landen algemeen een adequaat beschermingsniveau bieden hebben we bijzondere maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens in die derde landen net zo veilig worden verwerkt als in de Europese Unie. Met dienstverleners in derde landen sluiten wij de standaard clausules over gegevensbescherming van de Europese Commissie af. Die voorzien in geschikte garanties voor de bescherming van uw gegevens bij dienstverleners in het derde land. Een kopie van de clausules van deze gegevensbescherming kunt u aanvragen bij de hierboven genoemde contactgegevens. Bovendien versleutelen of pseudonimiseren wij persoonsgerelateerde gegevens voor de transmissie aan een dienstverlener in een derde land, voor zover dat technisch mogelijk en adequaat is.

6. In hoeverre vindt er in een individueel geval een geautomatiseerd beslissingsproces plaats?

In het kader van het aangaan van contractrelaties maken wij gebruik van volledig geautomatiseerde beslissingsprocessen in de zin van art. 22 lid 1 AVG; daarbij wordt rekening gehouden met de kredietwaardigheid gegevens, met de door kredietbureaus verstrekt gegevens en door onze eigen analyses met betrekking tot misbruik- en fraudeherkenning vastgestelde score-waarden (zie hierboven onder 2.). Dat is voor het afsluiten van het contract noodzakelijk conform art. 22 lid 2 lit. a AVG: het geautomatiseerde beslissingsproces maakt een grotere coherentie en rechtvaardigheid mogelijk, het risico van betalingsuitval door een gebrek aan solvabiliteit, misbruik of fraude wordt zo gering mogelijk gehouden en wij kunnen beslissingen binnen kortere tijd treffen en onze efficiëntie verhogen. Dat alles is onmisbaar in onze online-business met een massale omvang en het kritieke belang van tijd. Het kan daarom voorkomen dat wij uw bestelling gezien de vastgestelde kredietwaardigheid of de vastgestelde waarschijnlijkheid van misbruik of fraude geautomatiseerd afwijzen. Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u ons dat schriftelijk of per e-mail melden bij [email protected] Een medewerker zal de beslissing dan opnieuw controleren en, rekening houdend met uw standpunt, eventueel corrigeren.

7. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Uw gegevens werden conform de wettelijke regelingen verwerkt en conform de voorziene verwijdertermijnen verwijderd.

Voor zover noodzakelijk bewerken wij uw persoonsgerelateerde gegevens en slaan die in elk geval op voor de duur van onze contractrelatie, wat bijvoorbeeld ook het tot stand brengen en afwikkelen van een contract omvat. Daarbij moet u er rekening mee houden dat onze contractrelatie meestal een langdurige schuldovereenkomst is.

Bij contractrelaties maar ook bij andere civielrechtelijke aanspraken richt zich de opslagduur bovendien ook naar de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld conform de §§ 195 en volgende van het

Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) over het algemeen drie jaar, in sommige gevallen echter ook tot dertig jaar kunnen bedragen.

Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende bewarings- en documentatieplichten, die onder andere blijken uit het Duitse Wetboek van Handel (Handelsgesetzbuch, afgekort HGB) en het belastingstelsel (Abgabenordnung, afgekort AO). De daar genoemde termijnen voor het bewaren resp. documenteren bedragen zes jaar voor correspondentie in samenhang met het sluiten van een contract en 10 jaar voor boekhoudkundige stukken en zakelijke brieven (§§ 238, 257 lid 1 en 4 HGB, § 147 lid 1 en 3 AO).

Logbestanden worden in principe na het einde van de betreffende Browserzitting verwijderd, uiterlijk na zeven dagen, tenzij het langere opslaan ervan bij wijze van uitzondering noodzakelijk en rechtmatig is. De opslagduur van Cookies hangt af van het individuele geval en bedraagt over het algemeen tussen twaalf en 24 maanden.

Klantgegevens en uw klantrekening verwijderen wij in principe vijf jaar na het einde van uw laatste huurcontract of na uw laatste login, al naar gelang wat later het geval is.

De volgende klantgegevens verwijderen wij over het algemeen binnen de volgende, kortere termijnen:

● gegevens over telefoongesprekken met klanten (bijvoorbeeld telefoonnummer) worden een jaar na het laatste telefoongesprek met de klant verwijderd. Als wij in individuele gevallen een telefoongesprek opnemen, wat alleen gebeurt met de vrijwillige toestemming van de klant, wordt de opname automatisch na 30 dagen verwijderd.

● Kredietwaardigheidsgegevens (zie hierboven onder 2) van klanten, van wie de bestelling om redenen van kredietwaardigheid was afgewezen, verwijderen of anonimiseren we na zes maanden. Voor het overige verwijderen of anonimiseren we kredietwaardigheidsgegevens vijf jaar na het einde van uw laatste huurcontract of na uw laatste login, al naar gelang wat later het geval is.

● gegevens uit eigen analyses met betrekking tot misbruik- en fraudeherkenning (zie hierboven onder 2) verwijderen of anonimiseren wij vijf jaar na het einde van uw laatste huurcontract of na uw laatste login, al naar gelang wat later het geval is.

8. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming heb ik?

U hebt tegenover ons het recht op informatie (art. 15 AVG), het recht op correctie (art. 16 AVG), het recht op verwijdering (art. 17 AGV), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AGV) alsmede het recht op gegevensportabiliteit (art. 20 AVG). Bij het recht op informatie en bij dat op verwijdering gelden de beperkingen conform §§ 29 lid 1 zin 2, 34 en 35 van de Duitse versie daarvan (BDSG).

U heeft bovendien het recht om de gegevensverwerking door ons aan te vechten (art. 21 AVG).

Voor zover onze verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens op uw toestemming berust (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG), kunt u die op elk moment herroepen; de wettigheid van de op basis van die toestemming uitgevoerde gegevensverwerking blijft hiervoor onaangetast.

Voor het doen gelden van al deze rechten alsmede voor verdere vragen over het thema persoonsgerelateerde gegevens kunt u zich te allen tijde wenden aan onze functionaris gegevensbescherming of aan onze hierboven genoemde contactgegevens.

Onafhankelijk daarvan hebt u het recht om bij een toezichthouder – in het bijzonder in de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plek waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden – een bezwaar in te dienen als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens inbreuk maakt op de AVG of andere geldende wetten inzake gegevensbescherming (art. 77 AVG, § 19 van de Duitse versie daarvan, BDSG).

22.04.2021


Heb je een vraag of heb je hulp nodig?

Nederlands

  • Nederlands

  • Engels

Nederland

  • Nederland

  • Duitsland

  • Oostenrijk


4.13 / 5

Apple StoreGoogle Play Store

Grover Group GmbH © 2021